Om oss

Løvstakken Fysikalske Institutt er organisert som en gruppepraksis med tre fysioterapeuter. Alle har driftsavtale i Bergen kommune og refusjonsavtale med HELFO.

Vi baserer all vår fagutøvelse på Kunnskapsbasert praksis. Det vil si at faglige avgjørelser tas på bakgrunn av aktuell forskning, erfaringsbasert kunnskap og pasientenes ønsker og behov.
 

Image

Grete Dafne Røe

Image

Kathrine Tennebekk Fielding

Image

Bodil Anderson

Grete Dafne Røe
er utdannet fysioterapeut ved fysioterapihøgskolen i Bergen 1992. I forkant gikk hun 3 år ved odontologi, (ex. phil., kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, patologi, farmakologi) UiB. Hun er spesialist i Psykomotorisk Fysioterapi (2002) og har i tillegg videreutdanning i veiledning fra Haraldsplass Diakonale Høgskole, samt videreutdanning i gruppepsykoanalyse ved IGA (Institutt for gruppepsykoanalyse). Hun har lang erfaring som fysioterapeut (1992) i reumatologi, nevrologi, psykiatri, kroniske smerter, lungesykdommer, etter operasjoner, rehabilitering, muskel og skjelettplager og psykiske lidelser samt kurs i Sporene i kroppen etter sjokk og traumer (Sæbø). Grete Dafne jobber med allmenn og Psykomotorisk Fysioterapi, er veileder for studenter ved masterstudiet i Psykomotorisk fysioterapi, UiT og ved Psykomotorisk Fysioterapi, Høgskulen på Vestlandet. Hun har vært økonomiansvarlig i styret i Faggruppen for Psykomotorisk Fysioterapi fra 2013 -2021, nå vara, og er vestlandsdelegat for NFF (Norsk Fysioterapeutforbund).

Kathrine Tennebekk Fielding

Kathrine Fielding er utdannet fysioterapeut ved University of Bradford i England i 1999. Som nyutdannet jobbet hun i privat praksis og på sykehus i England og fikk erfaring innen nevrologi, ortopedi, lungefysioterapi, medisin og geriatri. Hun har deretter jobbet som allmenn fysioterapeut i 20 år. Kathrine har lang og variert erfaring med alle typer muskel- og skjelettplager. Hun tilbyr behandling og forebygging av akutte og kroniske smerter i hele kroppen, lungefysioterapi, treningsterapi og rehabilitering etter operasjoner og skader.
Kathrine har videreutdanning innen kvinnehelse og behandler kvinner med urininkontinens og underlivsprolaps. Hun har også videreutdanning innen nålebehandling og ergonomi.
Utenom sin fysioterapipraksis, jobber Kathrine med akupunktur. I 2015 var hun ferdig med en bachelorgrad i akupunktur ved Norges Helsehøyskole Campus Kristiania i Oslo og er medlem av Akupunkturforeningen. Kathrine veileder studenter ved Bachelorutdanningen i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet.


Bodil Anderson
er utdannet fysioterapeut fra 1980, Bergen, med erfaring fra rehabilitering, psykiatri og muskel/skjelett- og ryggplager (Nakke- og ryggpoliklinikken, AFMR, Haukeland). Spesialist i psykomotorisk fysioterapi fra 1996 med videreutdanning i Kognitiv Terapi, Motiverende Intervju, Sporene i kroppen etter sjokk og traumer (Sæbø), Neuroaffektiv personlighetsutvikling, (Hart/Bentzen) samt en mastergrad i fysioterapivitenskap ("psykomotorisk fysioterapi i grupper"). Har også vært prosjektleder for et større ryggprosjekt. Bodil jobber med psykomotorisk fysioterapi (PMF) og har også ledet bevegelsegrupper etter psykomotoriske prinsipper. Hun er også yogalærer. Tidligere har hun veiledet studenter i videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi og er nå sensor ved klinisk masterstudium i Psykomotorisk Fysioterapi ved Høgskulen på Vestlandet samt har undervisningstimer ved Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi. I tillegg til avtalepraksisen holder hun kurs i
Mindfulness-Basert Stressreduksjon, MBSR.

Fysioterapeutene

Kontakt

Tlf. 55 34 52 50

Solheimslien 32

5056 Bergen