Telefon: +47 55 34 52 50

 

 FYSIOTERAPI

 

Vi baserer all vår fagutøvelse på Kunnskapsbasert praksis. Faglige avgjørelser tas på bakgrunn av aktuell forskning, erfaringsbasert kunnskap og pasientenes ønsker og behov.

KBP modell

 

ALMENN FYSIOTERAPI

Fysioterapeuters kunnskap om menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner, bevegelse og funksjon er grunnlaget for fagutøvelsen.  Kunnskap om hvordan psykiske, fysiske og sosiale faktorer spiller inn på pasientens helseproblem er viktige for både undersøkelse og behandling.

Pasientens plager kan skyldes belastning, sykdom eller psykososiale problemstillinger.  Fysioterapeuter undersøker holdning, muskler og ledd, vurderer generell funksjon, bevegelsesutslag og -kvalitet, muskelstyrke og avspenningsevne. Passende tiltak vurderes individuelt for hver enkelt pasient. 

Behandlingstilnærming kan være ulike typer veiledet fysisk trening og spesifikke øvelser, individuelt eller i grupper, samt massasjegrep og mobilisering av ledd. Elektroterapi i form av ultralyd og lignende kan også være en del av et behandlingsopplegg.

Hva er fysioterapi

 

PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI

Animert informasjonsfilm om Psykomotorisk Fysioterapi (PMF). Hva er PMF? Hvem passer behandlingen for? Hvorfor hjelper PMF?

Psykomotorisk Fysioterapi (PMF) er en individuell eller gruppebasert behandlingsform ved kroppslige spenningstilstander. PMF kan være velegnet ved stress, anspenthet, hodepine, svimmelhet, ryggsmerter og langvarige smertetilstander. Angst, depresjon, følgetilstander etter traumer og spiseforstyrrelser kan også være indikasjon for behandling

I psykomotorisk fysioterapi ser vi kropp, tanker og følelser som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Kroppen er bærer av erfaringer og opplevelser, og en sentral kilde til selvinnsikt. Fysioterapeuten samarbeider med pasienten, og målet for behandlingen kan være å bli bedre kjent med vanemessig kroppsbruk, kroppens signaler og spenningsmønstre. I behandlingen brukes massasje, berøring og bevegelse. Behandlingen kan bringe frem minner og refleksjoner, som igjen er tema for samtale.

Belastninger (fysisk/psykisk), traumatiske opplevelser og stress kan gi kroppslige spenningsendringer. Målet med behandlingen er å påvirke holdning og pust slik at det blir bedre belastningsforhold i kroppen.  Ved hjelp av massasjegrep i forhold til pusten, vil spenninger i muskulaturen løses. Når avspenningen er i gang, bearbeides beina slik at pasienten får et godt fundament og en god strekk i kroppen.

Pasienten utvikler bedre kroppsbevissthet som kan gi økt bevegelsestrang, større bevissthet om at man spenner seg og bedre evne til å avspenning. Et behandlingsforløp varer vanligvis over et halvt til flere år, avhengig av henvisningsårsak. Ved oppstart møter pasienten én gang pr. uke eller hver annen uke. Ved nedtrapping økes avstanden mellom behandlingene. Pasienten får gjerne hjemmeøvelser for å understøtte behandlingen. Oppfølgingsbehandling individuelt eller i gruppe kan være nødvendig.

 

 

 AKUPUNKTUR

 

Ved Løvstakken Fysikalske Institutt benyttes både tradisjonell kinesisk akupunktur og triggerpunktsbehandling med nåler (dry needling). Metodene benyttes hver for seg, sammen eller sammen med fysikalsk behandling.

Med akupunktur søker man å skape balanse i kroppen. Årsaken til ubalanse kan være mange, for eksempel stress, dårlig kosthold, inaktivitet/overaktivitet, kulde/varme og langvarig ubearbeidede følelser. Symptomene som oppstår kan være mange.

Ved første gangs konsultasjon gjøres en grundig utspørring. Utfra dette vil man prøve å finne ut hvor årsaken til problemene ligger og lage en behandlingsplan sammen med pasienten. Deretter vil man få akupunkturbehandling.

Akupunkturbehandlingen kan suppleres med annen fysikalsk behandling; strøm, varme, massasje og trening. Råd om kosthold, søvnkvalitet, stressmestring og fysisk aktivitet vil ofte bli gitt i tillegg til behandlingen.

Akupunktur brukes mye ved behandling av smerter i kroppen som f. eks. nakke- og ryggsmerter, knesmerter, hodepine og migrene. Følgende tilstander kan behandles med akupunktur:

 • Stress
 • Slitenhet
 • Søvnløshet
 • Fordøyelsesplager
 • Plager relatert til overgangsalder
 • Lettere psykiske plager
 • Pollenallergi og annen allergi.
 • Luftveisinfeksjoner
 • Urinveisinfeksjon
 • Svangerskapsplager
 • Forberedelse til fødsel
 • Menstruasjonssmerter mm.

Hvor mange behandlinger man trenger avhenger av hva slags lidelse som behandles og hvor lenge den har vedvart. Etter 6-8 behandlinger burde man merke en forbedring.

For å lese mer om akupunktur kan du gå inn på Akupunkturforeningens hjemmeside: www.akupunktur.no

© 2020 Løvstakken Fysikalske Institutt